Ook Melishof houd zich aan de regels van het RIVM en willen dat iedereen gezond binnen komt , maar zeker weer gezond eruit gaat.

Uiteraard moeten wij de 1,5 meter hanteren

Uitzonderingen op de 1,5 m
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
• personen t/m 17 jaar alleen onderling;
• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen,
voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de
sportbeoefening in de weg staat;
• personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover
zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders
of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

 

Verschillende verenigingen zoals o.a: TTV De Treffers hebben regels opgesteld die de leden zullen moeten volgen.

Zie hier de protocollen!

TTV De Treffers

Protocol verantwoord tafeltennissen
Tafeltennisvereniging De Teffers
Het tafeltennisseizoen gaat binnenkort weer van start. Om zoveel als mogelijk coronaproof onze sport te kunnen beoefenen, zijn in overleg en samenwerking met bestuur en beheerder Melishof wat afspraken gemaakt. Daarbij is ook meegenomen wat het RIVM en meer specifiek de NTTB adviseert. In de entree staat een tafel met desinfecterende handgel en een aanmeldlijst. Bij binnenkomst graag even je handen desinfecteren en de senioren (>18 jaar) vermelden hun naam en telefoonnummer op de lijst. Deze wordt maximaal een maand bewaard en kan eventueel gebruikt worden bij contact- en/of brononderzoek van de GGD. De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, wel is het aantal douches beperkt tot 2 per doucheruimte. In de kleedkamers staat desinfectiemiddel voor je handen. Probeer ook daar zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In de sportzaal zijn in het middenpad maximaal 7 zitplaatsen voorhanden, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Zijn er meer toeschouwers, dan worden die verzocht in de kantine plaats te nemen. De ruimte waar de gymtoestellen staan, is voorlopig niet toegankelijk (gordijnen gaan geheel dicht). Bij de jeugdtraining mag niet meer begeleiding van senioren zijn als noodzakelijk. De jeugd houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de jeugdbegeleiding. Het dubbelspel in de competitie is conform de beslissing van de NTTB (afdeling West) voorlopig niet toegestaan. Als bestuur nemen wij deze beslissing ook over voor de recreanten > 18 jaar. In het enkelspel adviseren wij de spelers niet van kant te wisselen na een gespeelde game. Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal. Zowel de wedstrijdtafels als de tafeltennisballetjes worden met regelmaat schoongemaakt. Voor de balletjes worden 2 bakken gebruikt (schoon en gebruikt).
Voor het overige gelden natuurlijk ook de basisregels: -blijf bij klachten thuis en laat je testen -houd 1,5 meter afstand van anderen -was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog -vermijd drukte
Heb je klachten (verkoudheid e.d.) neem dan geen risico en kom even niet naar de club! En misschien wel het belangrijkste: gebruik je gezonde verstand om in te schatten wat wel of niet kan!