Ook Melishof houd zich aan de regels van het RIVM en willen dat iedereen gezond binnen komt , maar zeker weer gezond eruit gaat.

Uiteraard moeten wij de 1,5 meter hanteren

Buurthuizen open voor bijvoorbeeld dagbesteding

Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Regels voor besloten activiteiten

Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. De buurthuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden.

Lees voor meer informatie de Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra.

Verschillende verenigingen zoals o.a: TTV De Treffers hebben regels opgesteld die de leden zullen moeten volgen.

Binnen sporten weer mogelijk vanaf woensdag 19 mei